Mardin Savur İlçesi

Savur İlçesi

Yüz ölçümü 1049 km² ve nüfusu 6244 olan ilçenin tarihi, Mardin kadar eskidir. Her Mardin'e yapılan saldırıda, Savur' da etkilenmiş tahrip edilmiş ve ahalisi asırlarca çileli bir yaşam sürmüştür. Artukoğulları ila Karakoyunlular döneminde sık sık el değiştirmiş ve en son olarak da Safevilerden Mardin'in ( 1517'de ) Osmanlıların eline geçişiyle Osmanlı topraklarına bağlanmıştır. Savur'un en gözde tarihi eseri Savur Kalesi'dir. Bu kale Mardin-Savur-Midyat ve Hasankeyf ile Cizre kervan ve fetih yolları üzerinde çok eski, statejik açıdan güçlü bir kaledir. Bu kale, Araplarla Bizans'lılar arasında büyük çekişmelere neden olmuştur.

Mardin'e düzgün bir yolla bağlı olan Savur'un yeşilliği, bağları ve bahçeleri bol suları ile de ünlüdür. Kavak ağaçlarının bol miktarda yetiştirildiği bir ilçemizdir. Burada kısmet sulu ziraat yapılmakta, tahıl üretilmekte ve küçük baş hayvancılık yapılmaktadır.Yüz ölçümü 1049 km² ve nüfusu 6244 olan ilçenin tarihi, Mardin kadar eskidir. Her Mardin'e yapılan saldırıda, Savur' da etkilenmiş tahrip edilmiş ve ahalisi asırlarca çileli bir yaşam sürmüştür. Artukoğulları ila Karakoyunlular döneminde sık sık el değiştirmiş ve en son olarak da Safevilerden Mardin'in ( 1517'de ) Osmanlıların eline geçişiyle Osmanlı topraklarına bağlanmıştır.

Savur'un en gözde tarihi eseri Savur Kalesi'dir. Bu kale Mardin-Savur-Midyat ve Hasankeyf ile Cizre kervan ve fetih yolları üzerinde çok eski, statejik açıdan güçlü bir kaledir. Bu kale, Araplarla Bizans'lılar arasında büyük çekişmelere neden olmuştur. Mardin'e düzgün bir yolla bağlı olan Savur'un yeşilliği, bağları ve bahçeleri bol suları ile de ünlüdür. Kavak ağaçlarının bol miktarda yetiştirildiği bir ilçemizdir. Burada kısmet sulu ziraat yapılmakta, tahıl üretilmekte ve küçük baş hayvancılık yapılmaktadır.