Mardin Ömerli İlçesi

Ömerli İlçesi

Bereketli Hilal' de Mardin vazgeçilmez bir değerken; Dicle ve Fırat Mezopotamya' ya egemenken mağrur coşkunlukla; Ömer' li zengin kültürel dokusuyla Mardin' i bütünler sanki.. Ömerli İlçesi ve çevresi için elde edilen bilgilerin en eskileri Asurlular' a aittir. İlçe merkezinde tarihi eser olarak Süryaniler' e ait harabe halini alan bir kilise vardır.

Mozaik tabanlı evler, kuyumculuk sanayiinde kullanılan beyaz toz, Asur, Pers, Bizans, Arap ve Osmanlı Devri' ne ait sikkeler, heykel ve heykelcik, kilden testi ve küpler üzerindeki çeşitli motifler, resimler, süs eşyaları ilçenin arkeolojik buluntuları arasındadır. Fafit(Beşikkaya Köyü) bu anlamda önemli bir kaynaktır.

2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre ilçenin nüfusu 7.353' tür. İlçeye bağlı kasaba belediyeleri ve köylerin nüfusu 8.609' dur. Mevcut nüfusun %46' sı şehir merkezinde geriye kalan %41' i ise kırsal kesimde yaşamaktadır.

İlçeye bağlı belde belediyesi bulunmamaktadır.

Yakın tarihe kadar nüfusun tamamına yakın kısmı çiftçilik ve hayvancılık ile geçinmekte iken, son yıllarda küçük el sanatları, taşımacılık ve ticaretle uğraşın arttığı görülmektedir.