Mardin Kızıltepe İlçesi

Kızıltepe İlçesi

Eski adı Koçhisar veya Düneysir olan ilçemizin denizden yüksekliği 500 m, nüfusu (1900'a göre) 60.134, yüz ölçümü ise 1403 km² dir. Mardin'in Şanlıurda yolunun 27. km üzerinde bulunmaktadır. Mardin'in güneye doğru uzanan ovanın batı kısmındadır. Ortaçağ ve özellikle Artuklular döneminde, Diyarbakır-Musul yolu üzerindeki en önemli bir ticaret merkezi idi.Artukoğullarından kalma, Ulu Camii şehrin en değerli bir tarihi eseridir. İlçenin zaman içerisinde yerleşmeye müsait bir araziye sahip olması nedeniyle, iç ve dış göçlere sahne olmuş ve nüfusu her geçen gün artarak bugün 100.000 i bulmuştur. İlçede yoğun bir şekilde tahıl üretilmekte, bostan yetiştirilmekte ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. İlçeye bağlı 198 köy bulunmaktadır. Bu köylerin çoğu hayvancılık ve tarımla uğraşmaktadır. Mezopotamya’da sarı taşların egemen rengiyle, güneşin yansıttığı tonların buğday başaklarındaki zengin coşkusuyla gülümser Kızıltepe…