Mardin Nusaybin İlçesi

Nusaybin İlçesi

Tarihte adı Nisibis olarak geçmektedir. Türkiye- Suriye hududunun tam üzerinde ve Suriye'nin Kamışlı Kasabasına bitişiktir. Nusaybin'in en az Mardin kadar eski bir tarihi vardır. İlçenin Sümerler tarafından kurulduğu kuvvetle muhtemeldir. Araplar buraya Nasibeyn yani ( iki nasip-iki kısmet ) derler. Tabak gibi dümdüz ve ekime elverişli olan arazisi olan ilçede tahıl üretilmektedir. Küçükbaş hayvan yetiştirilmekte, son yıllarda da pirinç, pamuk üretimine ağırlık verildiği belirtilmektedir. Nusaybin' de Romalılar döneminden kalma bir Mar Yakup Kilisesi ile bu kilisede Süryani Azizlerinden Mar Yakub'un Mezarı bulunmaktadır.

Akkoyunlu Cihangir'den kalma Zeynelabidin adıyla anılan bir camii ile Hz. Muhammed'in berberliğini yapmış olan Selmani Pak'ın ziyaretgâhı da burada bulunmaktadır. 1540 tarihli belgelerde "Mahalle-i İmam Zeynelabidin" ile "Mahalle-i Doğan" adlarında mahallelerden bahsedilmektedir. 1567'den sonra Kale, Şah Selman, Sürsar, İmam Kulu Nalband, Abdül Aziz Bin Albül Kerim adlarında yeni mahallelere rastlanır. Denizden yüksekliği 1500 metredir. Yüz ölçümü 1177 km² ve nüfusu da 49.671 dir. 67 köyü vardır.