Mardin Midyat İlçesi

Midyat İlçesi

Tür-Abdin ( ibadet edenlerin diyarı- dağı) olarak nitelendirilen yörenin sasaniler tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Midyat'ta bizanslar döneminde kurulmuş bazı kilise kalıntılarına rastlanmaktadır. Artukoğullarından kalma bir tek camii ayakta kalabilmiştir. En önemli tarihi eserlerin başında ise Deyr-ul Umur ( Mor Gabriel ) Manastırı gelir. Midyat'ın bir mahallesi iken gelişerek genişleyen Estel'e sonraları hükümet binaları ile bir kısım resmi daireler taşınarak önemi bir kat daha artmıştır. Midyat, Mardin-Cizre yolunun 80. kilometresinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 950 metredir. Nüfusu 29.569... Yüz ölçümü ise 1577 km² dir. Gercüş den geçen bir yolla Siirt' e bağlanır. İlçede tarım, hayvancılık, bağcılığın yanı sıra kuyumculuk da, gümüş telkari işi, ipek böcekciliği, ipek dokuma, bez dokuma gibi el sanatları yapılmaktadır. Bir zamanlar çömlekçilikte bile yörede lider durumdaydı. Son yıllarda el sanatlarında da azalmalar gözlenmiştir.